*Tots els preus inclouen l’IVA

CARICATURES

NORMALS (en color, amb personalització i fons opcionals)

Caricatura individual ………. 50€

Caricatura familiar 2 persones ………. 70€

Caricatura familiar 3 persones ………. 80€

Caricatura familiar 4 persones ………. 90€

GRUPS

Caricatura de grup de 5 persones ………. 120€

Caricatura de grup de 6 persones ………. 135€

Caricatura de grup de 7 persones ………. 145€

(a partir d’aquí, 5€ per persona afegida)

Caricatura de grup de 8 persones ………. 150€

Caricatura de grup de 9 persones ………. 155€

Caricatura de grup de 10 persones ………. 160€

Caricatura de grup de 20 persones ………. 210€

Caricatura de grup de 30 persones ………. 260€

AUQUES

8 vinyetes ………. 125€

9 vinyetes ………. 140€

10 vinyetes ………. 155€

11 vinyetes ……… 170€

12 vinyetes ………. 185€

CÒMICS

Amb 1 a 5 personatges ………. 125€

Amb 6 a 10 personatges ………. 140€

Amb 11 a 15 personatges ………. 155€

CPP

Contes personalitzats amb plantilla, amb 1 nen/a ………. 65€ (inclou exemplar imprès en tapa dura)

Contes personalitzats amb plantilla, amb 2 nens/es ………. 75€ (inclou exemplar imprès en tapa dura)

CAM

Conte personalitzat a mida ………. 350€ (inclou exemplar imprès en tapa dura)

A tenir en compte:

  • Els preus són per la realització digital dels productes (entrega en format jpg o pdf). Les despeses opcionals d’impressió i enviament van a part.
  • Qualsevol altra petició per part del client que varïi dels nostres productes, es pressupostarà a part.

Tarifes aplicades des de l’1 de juliol de 2020